This website is also available in English!

Would you like to switch to the English version?

Yes, switch to English
or

Wapń (Ca)

Wapń jest wchłaniany przez rośliny w formie dwuwartościowych kationów Ca2+. Jest naturalnym pierwiastkiem pełniącym różnorodne funkcje w strukturze roślin. Jest kluczowy dla procesu podziału komórek, tworzenia ściany komórkowej i błon, wchłaniania i przekształcania azotanów i metabolizmu węglowodanów w roślinie. Jest również przeciw jonem dla wielu jonów pochodzenia organicznego i nieorganicznego w wakuolach. Pełni także funkcję związane z transportem cytoplazmatycznym. Ma również wpływ na powstawanie substancji kontrolujących produkcję enzymów.

Wapń zmagazynowany w tkankach roślin lądowych jest niemobilny, co czyni dozowanie tego pierwiastka szczególnie istotnym. Nie jest to aż tak dużym problemem dla roślin wodnych, które mogą pobierać go z wody w postaci jonów.

Naturalne zbiorniki wodne charakteryzują się skrajnie różnymi stężeniami wapnia. Bardzo dużo zależy od warunków środowiskowych takich jak obecność skał i osadów. Zazwyczaj jest to stężenie na poziomie około 15 mg/l. Zdarzają się wody o zawartości wapnia poniżej 1mg/l oraz takie które mają go nawet do 100mg/l (obszary występowania skał wapiennych, ziemia bogata w wapń). Ilość kationów Ca2+, jonów Mg2+ oraz innych związków jest wyznacznikiem twardości ogólnej wody.

Różne gatunki roślin mają różne wymagania co do ilości pobieranego wapnia. Większość badań na ten temat została przeprowadzona przy użyciu roślin lądowych i emersyjnych form roślin wodnych. Oznaki niedoboru wapnia mogą przybierać różne postaci. Na początku będą najlepiej widoczne na nowych przyrostach w formie m.in. uszkodzeń tkanki. W przypadku roślin wodnych oznaki niedoborów tych składników są cały czas niejasne. Problemów z niedoborem wapnia możemy się spodziewać głównie w przypadku posiadania bardzo miękkiej wody. Jest to rodzaj wody preferowanej przez wiele trudnych w hodowli gatunków roślin, jednakże nie udokumentowano problemów z niedoborem wapnia nawet w takich warunkach. W związku z powyższym możemy założyć, że stężenie wapnia w akwarium, podobnie jak siarczanów jest prawie zawsze na odpowiednim poziomie.