This website is also available in English!

Would you like to switch to the English version?

Yes, switch to English
or

Cynk (Zn)

Cynk jest wchłanianiany przez rośliny jako kationy Zn2+ lub w formie schelatowanej. Jeżeli odczyn wodny jest wysoki, rośliny absorbują cynk także w postaci jonów ZnOH+.

Metal ten jest kofaktorem wielu enzymów biorących udział w ważnych procesach metabolicznych. Na przykład dysmutaza ponadtlenkowa Cu/Zn (wspomniana wcześniej a artykule „Miedź”) chroni błonę komórkową przed wolnymi rodnikami tlenu. W chlorofilu i chloroplastach anhydraza węglanowa również zawiera cynk, który pełnie funkcję regulującą przy powstawaniu kwasu węglowego. Enzym ten działa zatem jako swego rodzaju bufor powodując jednocześnie wzrost stężenia dwutlenku węgla w chloroplastach. To z kolei pozytywnie wpływa na enzym RuBisCO podczas ciemnej fazy fotosyntezy. Przy pomocy anhydrazy węglanowej rośliny mogą korzystać z jonów HCO3- wykorzystując je jako źródło węgla.

Cynk odgrywa ważną rolę w procesie stabilizacji rybosomów a tym samym w tworzeniu białek. Jako składnik polimerów RNA i DNA jest odpowiedzialny za ich prawidłową replikację a także w konsekwencji za podział komórek i powstawanie białek.

Dehydrogenaza alkoholowa, która również zawiera cynk jest bardzo ważna jeśli chodzi o detoksykacje ze względu na to iżzazwyczaj rośliny wodne egzystują w środowiskach ubogich w tlen. Tlen jest niezbędny roślinie do produkcji energii i oddychania komórkowego. Gdy roślina nie ma wystarczającej ilości tlenu, może go produkować na drodze fermentacji alkoholowej. Dehydrogenaza alkoholowa przekształca etanol w aldehyd octowy (i vice versa). Najważniejszy nośnik energii – ATP – powstaje przy użyciu zależnego od cynku enzymu – heksokinazy. Cynk pełni również rolę w powstawaniu hormonu roślinnego – kwasu indolilooctowego zaliczanego do auksyn. W przypadku niewystarczające ilości tego hormonu roślina będzie wykształcała mniejsze liście a międzywęźla będą krótsze.

Przyswajalność cynku jest zależna od temperatury. Klasyczne niedobory cynku mogą się pojawić np. w kukurydzy podczas wiosennych przymrozków. Zbyt wysokie stężenie cynku w glebie może prowadzić do niedoborów żelaza ze względu na to iż ma on nagatywny wpływ na przekształcanie Fe3+ do Fe2+ w korzeniu rośliny.

Za pomocą tych nawozów Aqua Rebell dodasz cynk do swojego akwarium: